15 cơ quan xếp loại tốt trong Cải cách hành chính năm 2020 tại Lai Châu: Tiếp tục phục vụ tốt hơn nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải vừa ký quyết định Công bố kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Cụ thể, có 15 đơn vị được xếp loại tốt, trong đó có các Sở như: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng…Bên cạnh đó có 10 đơn vị xếp loại khá và 03 đơn vị xếp loại trung bình

Phó Chủ tịch Tống Thanh Hải yêu cầu, căn cứ Chỉ số CCHC năm 2020,  giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và Chủ tịch UBND các huyện, , thành phố tổ trức quán triệt, phân tích có giải pháp đẩy mạnh CCHC , cải thiện Chỉ số CCHC của đơn vị những năm tiếp theo.

Việc công bố kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm đánh giá tình hình thực hiện các biện pháp triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, phục vụ các nhu cầu về đầu tư và sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

B.Khánh

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo