Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm XTĐT phía Bắc theo Quyết định số 1220/QĐ-BKH ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc là đơn vị thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư trên địa bàn các tỉnh từ Hà Giang đến Quảng Trị:

 1. Làm đầu mối hỗ trợ và phối hợp các tỉnh phía Bắc xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương;
 2. Làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu và tổng hợp việc xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia của các tỉnh phía Bắc để báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài xem xét, quyết định;
 3. Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư của các địa phương, khu vực phía Bắc để báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài;
 4. Làm đầu mối tiến hành các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư; tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn, quảng bá về môi trường đầu tư của các tỉnh phía Bắc;
 5. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các tỉnh phía Bắc;
 6. Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động XTĐT theo các chương trình dự án (bao gồm cả XTĐT ra nước ngoài).
 7. Chủ trì các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư để XTĐT.
 8. Khai thác các dịch vụ có thu trên website của Trung tâm; Tham gia vào các thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực thông tin truyền thông qua việc thành lập các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp, các bộ phận kết nối đầu tư; đầu mối triển khai các thỏa thuận, hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư theo sự phân công của Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài;
 9. Tham gia thực hiện các dự án bằng nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, đối tác đầu tư nước ngoài và của tư nhân trong và ngoài nước theo sự phân công của Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài.
 10. Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, chính sách pháp luật đầu tư; tổ chức sự kiện; nghiên cứu thị trường, đối tác, địa điểm đầu tư; tư vấn chính sách, chiến lược kinh doanh; lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan theo đúng các quy định của pháp luật;
 11. Tham gia các chương trình XTĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức;
 12. Thực hiện theo ủy quyền của Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài giao.

Danh sách Cán bộ, Công chức, viên chức Trung tâm XTĐT phía Bắc:

Số TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Địa chỉ Email Số di dộng
1 Đỗ Thị Quỳnh Nga Giám đốc ngadq.mpi@gmail.com 0912320347
2 Trần Thị Huế Phó Giám đốc huetranmpi@gmail.com 0902336868
3 Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng Thông tin tư liệu sonmpi@gmail.com 0936706888
4 Lê Xuân Trung Trưởng phòng Hành chính quản trị trunglx@mpi.gov.vn 0933556767
5 Văn Đức Phú Phó Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư vanducphu@gmail.com 0985758833
6 Phùng Thị Hiền Lan Chuyên viên Phòng Thông tin tư liệu phuminh452010@gmail.com 0967702986
7 Nguyễn Bích Khánh Chuyên viên Phòng Thông tin tư liệu nbkhanh78@gmail.com 0989632876
8 Vũ Đình Thưởng Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư thanhcong59vn@gmail.com 0969958999
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị hongnhungfia@gmail.com 0904915386
10 Trần Nguyệt Ánh Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị trannguyetanh_ipcn@yahoo.com 0912378781
11 Nguyễn Thị Hoài Nhân viên Phòng Hành chính quản trị hoaiipcn@gmail.com 0975052011
Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo