Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 150 đại biểu đại diện cho các bên liên quan trong lĩnh vực năng lượng như các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các Đại sứ quán, đối tác phát triển, học viện, tổ chức phi chính phủ, và doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Hội nghị tổng kết đóng góp tích cực của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam trong suốt hơn 4 năm qua hoạt động với vai trò là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao kết nối Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát triển, các bên liên quan nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam. Hội nghị đồng thời giới thiệu năm nhóm công tác kỹ thuật mới bao gồm: Quy hoạch chiến lược ngành điện, Năng lượng Tái tạo, Tích hợp lưới điện và Hạ tầng lưới điện, Hiệu quả Năng lượng và Thị trường Năng lượng.

Kết quả phát triển của ngành năng lượng Việt Nam có sự đóng góp hiệu quả của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam VEPG thông qua 40 khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực này. Thông qua cơ chế đối thoại cấp cao trong khuôn khổ VEPG, quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác phát triển đã ngày càng được tăng cường, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam nói chung.

Tại hội nghị Cấp cao Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam lần thứ 4 các bên đã cùng nhau đưa ra chủ đề cho giai đoạn 2021 -2025 sẽ là:“Cùng nhau, chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam”. Khẩu hiệu mới của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam khẳng định rõ mục tiêu của Nhóm là tiếp tục đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả và góp phần định hình quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia.

Trong phiên thảo luận chuyên đề cấp cao, đại biểu từ các tổ chức uy tín đã tích cực tham gia trao đổi ý kiến xoay quanh các chủ đề như Quy hoạch điện VIII theo định hướng của Chính phủ về chuyển dịch năng lượng bền vững, cũng như những kết quả, tác động của Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đối với định hướng của ngành năng lượng Việt Nam. Nhiều kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cũng được chia sẻ tại cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật và đầu tư cho chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Ông Đặng Hoàng An – Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch điện VIII với các nội dung bám sát các định hướng nguyên tắc của Nghị quyết 55, đặc biệt chú trọng những nội dung lớn liên quan đến cơ cấu của ngành điện, nguồn điện, và đồng bộ với phát triển hệ thống điện, hạ tầng điện.

Tại buổi họp báo, phát biểu về vai trò của VEPG, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho rằng: “Trong những năm qua Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế, kết nối sự hỗ trợ quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Trong năm 2021, VEPG đã tái cơ cấu các nhóm Công tác kỹ thuật, xác định các chủ đề trọng tâm phù hợp với nhu cầu cấp thiết của quốc gia cũng như tận dụng được các nguồn lực hỗ trợ từ trong và ngoài nước. Cùng với các Bộ, Ban, Ngành và các đối tác trong và ngoài nước, VEPG sẽ hỗ trợ Chính phủ xây dựng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.”

Ông Giorgio Aliberti – Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết thêm: “Việt Nam tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xây dựng cơ cấu năng lượng xanh hơn, sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn là một đóng góp quan trọng, không chỉ phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế mà còn đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Liên minh Châu Âu – cũng như các đối tác phát triển khác có mặt ở đây hôm nay.

Để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng với chi phí hợp lý, bảo vệ khả năng cạnh tranh của Việt Nam ở cấp địa phương cũng như quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho hoạt động của VEPG và sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để xây dựng lộ trình tài chính bền vững và lâu dài cho quan hệ đối tác này, bao gồm chiến lược huy động sự đóng góp của các đối tác công, tư và các đối tác phát triển để duy trì hoạt động của VEPG.

Tôi tin tưởng rằng với cấu trúc mới, VEPG sẽ tiếp tục là nền tảng hữu ích và độc đáo trong việc điều phối hoạt động đối thoại và các hành động giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu chuyển dịch năng lượng của mình.”

Bà Carolyn Turk – Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng tuyên bố: “Trong vài thập kỷ qua, ngành năng lượng đã đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách nhanh chóng và bao trùm tại Việt Nam. Trong thập kỷ tới, ngành năng lượng cần phát thải ít các-bon hơn và dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, nguồn nhiên liệu tạo ra lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất. Và chúng ta sẽ phải làm điều này trong bối cảnh vừa phải duy trì đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng với chi phí hợp lý, đồng thời vẫn đảm bảo được sự ổn định về tài chính, tạo động lực phát triển ngành. Để thực hiện được những mục tiêu trên, chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường phát triển ngành năng lượng xanh hơn và bền vững hơn .”

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) được thành lập vào tháng 6 năm 2017 theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa các bên, kết nối và phối hợp hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho ngành năng lượng tại Việt Nam. Hiện nay, hoạt động của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Công thương chủ trì và đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì.

Mục tiêu chung của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) là sử dụng hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc gia và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. ​​Là diễn đàn đối thoại chính sách kỹ thuật cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển cũng như đại diện các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các đơn vị nghiên cứu về phát triển năng lượng, trong bối cảnh của các Mục tiêu phát triển bền vững và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Là nền tảng nhằm kết nối nguồn viện trợ ODA với các chiến lược và kế hoạch hành động của Việt Nam về năng lượng và biến đổi khí hậu cũng như các cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho đầu tư tư nhân trong lĩnh vực năng lượng.

Là một nền tảng nhằm thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng, củng cố tính thống nhất và hiệu quả của các hỗ trợ quốc tế, đồng thời tránh trùng lặp và manh mún trong các hoạt động viện trợ.

Tăng cường học hỏi thông qua việc trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các đối tác trong nước và quốc tế về cung ứng năng lượng bền vững, tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại với mức giá hợp lý, tái cấu trúc thị trường điện, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

Theo Tạp chí Công thương