Phân tích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, đề xuất các đối tác ưu tiên cần ký kết Hiệp định thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  ông Cao Anh Tuấn vừa ký quyết định số ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế  (KHHĐ) triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 662/QĐ-BTC ngày 6/5/2022 của Bộ Tài chính và triển khai thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và hướng điều chỉnh”.

Theo đó, nội dung thực hiện của KHHĐ bao bồm 24 đầu mục công việc được nằm trong 08 nội dung chính: (I) Xây dựng chiến lược đàm phán, ký kết Hiệp định trong giai đoạn 2021 – 2030; (II) Đổi mới chính sách đàm phán Hiệp định với các đối tác mới; (III) Triển khai đàm phán lại đối với các Hiệp định thuế; (IV) Xây dựng điều khoản Hiệp định về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số; (V) Thực hiện điều chỉnh các quy định nội luật do tác động của Hiệp định thuế; (IV) Thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến Hiệp định thuế: (VII) Về công tác tổ chức, thực hiện các Hiệp định thuế hiện hành; (VIII) Về công tác báo cáo, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án.

24 công việc trên sẽ được Cục, Vụ…của Tổng cục Thuế phối hợp với những đơn vị liên quan đồng bộ triển khai thực hiện cho đến hết tháng 12/2030. Trong đó, đáng chú ý có nội dung công việc được phối hợp giữa Cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Vụ Kê khai thuế và Kế toán thuế, Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh – Cá nhân triển khai trước đó từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022: “Phân tích tình hình đầu tư nước ngoài và Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài để lựa chọn các đối tác cần ký kết Hiệp định thuế trong thời gian tới ưu tiên dựa trên các tiêu chí quan hệ chính trị, ngoại giao, quan hệ về thương mại, đầu tư…Tổng cục Thuế cho biết, kết quả nội dung công việc sẽ đưa ra được Dự thảo Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và  từ đó đề xuất các đối tác ưu tiên cần ký kết Hiệp định thuế trong thời gian tới.

B.Khánh (Trung tâm XTĐT phía Bắc)

 

Bài viết liên quan

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo