Giám sát hiệu quả tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 30/6. (Ảnh: UBCKNN)

Đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán cần phối hợp xây dựng hệ thống, quy trình giám sát thật chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, vừa đảm bảo tốt cho công tác quản lý thị trường, vừa tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Ngày 30/6, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính, đã có buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc đã bày tỏ sự chia sẻ về những khó khăn mà ngành Chứng khoán vừa trải qua, tuy nhiên, cần xem đây là bài học quan trọng để khắc phục và hoàn thiện hơn nữa trong công tác xây dựng thể chế, pháp lý, cũng như công tác điều hành, quản lý.

Cùng với đó, đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của ngành Chứng khoán trong thời gian vừa qua đã chủ động có nhiều biện pháp cấp bách, kịp thời và bước đầu cho thấy hiệu quả, hỗ trợ thị trường chứng khoán dần ổn định trở lại.

“Nhiệm vụ công tác của ngành Chứng khoán trong thời gian tới còn rất lớn, tuy vậy, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành ngay được, nên cần phân loại nhiệm vụ nào cần hoàn thiện trước, nhiệm vụ nào hoàn thiện sau. Quan trọng là phải trên tinh thần cầu thị, chủ động, bắt tay nhanh vào việc và đặt nỗ lực cao nhất để hoàn thành.” – đồng chí Hồ Đức Phớc nói.

“Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính luôn quan tâm tới sự phát triển của thị trường chứng khoán, do đó chúng ta cần đặt quyết tâm mới trong thời kỳ mới, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn” – đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng của Bộ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tăng cường đội ngũ nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan.

“Về phía Bộ, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị trong ngành sớm được bổ sung nhân sự và kiện toàn bộ máy” – đồng chí chia sẻ.

Đối với công tác hoàn thiện thể chế pháp lý, đồng chí Hồ Đức Phớc chỉ đạo các đơn vị cần nhanh chóng tổng rà soát các văn bản pháp lý để kiện toàn hệ thống quy định pháp luật, đảm bảo cho thị trường vận hành ổn định, thông suốt, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cho rằng, vấn đề trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của cơ quan quản lý, cũng như thị trường chứng khoán còn hạn chế; do đó, các đơn vị cần tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để hỗ trợ hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, giám sát thị trường.

“Riêng đối với hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường (Hệ thống KRX), vừa qua, Bộ đã thành lập tổ chỉ đạo về vấn đề này, do đó, các đơn vị chức năng liên quan cần sát sao hơn nữa với công việc, để nhanh chóng đưa hệ thống này vào vận hành” – đồng chí Hồ Đức Phớc nói.

Cũng theo đồng chí Hồ Đức Phớc, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một giai đoạn phát triển nhanh và đi kèm với đó là các hành vi vi phạm trên thị trường cũng ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát hiện hơn.

Do đó, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu ngành Chứng khoán cần tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán, trong đó, cần nêu rõ thông điệp là xử lý các sai phạm một cách nghiêm minh, minh bạch, để tăng tính răn đe, tăng cường kỷ cương, kỷ luật thị trường.

“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán cần phối hợp xây dựng hệ thống, quy trình giám sát thật chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, vừa đảm bảo tốt cho công tác quản lý thị trường, vừa tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển” – đồng chí Hồ Đức Phớc nói.

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng của Bộ cùng nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để tăng cường chất lượng thông tin tài chính, báo cáo kiểm toán trên thị trường chứng khoán; đồng thời, tăng cường chất lượng dịch vụ, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian như công ty chứng khoán, công ty kiểm toán trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, bên cạnh việc cần nhanh chóng hoàn thiện trụ sở mới của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để “an cư, lạc nghiệp”, đồng chí Hồ Đức Phớc cũng đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị “cần làm được, nhưng cũng phải nói được” thông qua việc tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư tăng cường kiến thức, hiểu biết về thị trường chứng khoán.

Theo Nhandan

Bài viết liên quan

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo